Γεωργία Παπαδάκη: ΣΥΚΟΦΑΝΤΗΣ – ΣΥΚΑ

     Η λέξη συκοφάντης έχει επιβιώσει ώς τις μέρες μας από την αρχαιότητα με την ίδια σημασία, του ανθρώπου που κατηγορεί ψευδώς ή διαβάλλει κάποιον. Είναι λέξη σύνθετη, η οποία…

1 Comment