Ανθούλα Δανιήλ: Νίκος Μοσχοβάκος, Ζεύξη Ασωμάτων, Εκδ. Μελάνι, 2019  

Η ζωή του ανθρώπου είναι μια παρένθεση ανάμεσα στην αρχή και το τέλος. Το εντός παρενθέσεως πλήξη. Με αυτό το αίσθημα και ύφος αναχωρητή ο  Νίκος Μοσχοβάκος προσέρχεται  στην ποίηση,…

1 Comment