Βάλτερ Πούχνερ: Τρία ποιήματα με μάγια

Μαγιάτικα   Μάγισσες και μαΐστρες νυχτιάτικα στήσαν χορό με επωδές και ξόρκια, φίλτρα κι αμποδέματα της αγελάδας το αίμα, το γάλα του φεγγαριού πίνουν και βρίζουν, κοροϊδεύουν και ασχημονούν η…

0 Comments

Κωστής  Καπελώνης: Τέτοιες μέρες… στο χωριό 

Ένα κοκκινωπό χάρτινο δεκάρικο   Στην Κάτω Ρούγα, μια γαγκελόπορτα καμαρωτή, καμαρωτή. Πίσω της, η στεγασμένη εμπασιά με τα μαυρισμένα  μισοδόκια, κάτω από το δώμα με το λεπιδόχωμα. Ένας φεγγίτης…

0 Comments