Βασίλης Πανδής: τρία ποιήματα

Ξένος   Για ποιαν αλληγορία ξεκινώντας κάποτε προχώρησα τόσο ξένος ανάμεσα στους ξένους μόνος ανάμεσα στους μόνους για ποιαν ολιγωρία της ψυχής   Πάντα σε κατακρήμνιση γυμνάζομαι και μες στη…

0 Comments