Αλέξανδρου Βαναργιώτη, Κατά μήκος της Εθνικής Οδού, εκδ. Εύμαρος, 2019

Λίγα λόγια για το βιβλίο: Το επάγγελμα του πατέρα είχε αρκετές μεταθέσεις και μας ανάγκαζε σε συχνές μετακομίσεις. Κουβαλάω  εικόνες από πολλούς τόπους, αλλά περισσότερο χαραγμένη μέσα μου είναι η…

0 Comments