Κωνσταντίνος Μπούρας: Από το υπερεγώ στο εγώ και μετά στο εμείς – Θεατρολογικός ποιητικός στοχασμός-

Οι παλαιές, παραδοσιακές κοινωνίες βασίζονταν στον Νόμο (γραπτό κι άγραφο) και στην Τάξη (συμπαντική και κοσμική, ουρανία και χθονία). Η Νέμεσις ήταν ο φόβος κι ο τρόμος θνητών τε αθανάτων.…

0 Comments