Ανθούλα Δανιήλ: Παυλίνα Παμπούδη: ΝΥΧΤΟΛΟΓΙΟ ΧΧΧΙ

Ανέβαινε ουράνιο τόξο στη συνείδηση που έπεφτε σε ύπνωση / Παίρναμε σχήμα σύννεφου πολύφορου / Τι ευφορία / Για δευτερόλεπτα ξανά / Οι άνθρωποί μας όλοι σε ανάπαυση, ψυχών συστάδα / Σε γραφικό, απλό…

0 Comments