Βάλτερ Πούχνερ: Εκστατικοί χοροί προς τιμήν του Αγίου Κωνσταντίνου και της Αγίας Ελένης.

Σ’ ένα άλλο δικτυωτό πλέγμα παραδόσεων και δοξασιών μπαίνουμε με τα αναστενάρια / nestinari στον ιστορικό χώρο της Ανατολικής Θράκης, όπου το έθιμο της εκστατικής πυροβασίας ήταν διαδομένο σε Έλληνες…

0 Comments

ΣΤΡΑΒΩΝΟΣ (σχ. 1) Γεωγραφικά  Ε 226 και Η 353-354 -Μετάφραση: Γεωργία Παπαδάκη

 Βιβλ. Ε 226 (σχ. 2) […] Κάτω από το όρος Σώρακτον βρίσκεται η πόλη Φερωνία που έχει το ίδιο όνομα με κάποια εγχώρια θεά, η οποία τιμάται πολύ από τους…

0 Comments