Γεωργία Παπαδάκη ΑΝΘΕΜΟΡΡΥΤΟΣ

Η ελληνική γλώσσα έχει δημιουργήσει έναν μεγάλο αριθμό λέξεων από το ουσιαστικό ἄνθος, απλών και σύνθετων. Εξ αυτών πολλές  είναι σε συνεχή χρήση από τους αρχαίους χρόνους μέχρι σήμερα, άλλες…

0 Comments