Βάλτερ Πούχνερ: Μιχαήλ Γ. Μερακλής, Εκατό ψήγματα. Σκέψεις – Διαπιστώσεις – Προβληματισμοί.  Εισαγωγή-επιμέλεια Α. Ν. Δουλαβέρας, Θεσσαλονίκη Δ. & Μ. Σταμούλης 2022 (σελ. 265).

Ο “ποιητής” και ο “διανοητής” Ο Μιχαήλ Γ. Μερακλής (+1932) είναι ομότιμος καθηγητής Λαογραφίας του ΕΚΠΑ, φιλόλογος, δοκιμιογράφος και κριτικός λογοτεχνίας, πρόεδρος της Ελληνικής Λαογραφικής Εταιρείας και τέως πρύτανης τoυ…

0 Comments