Δημήτρης Γαβαλάς: Ο Σκοτεινός ο Θάλαμος

Ξημερώνοντας, λάβαμε τη διαταγή να κινήσουμε πάλι μπροστά, για τα μέρη όπου δεν έχει καθημερινές και σκόλες. ­Ελύτης, Η πορεία προς το μέτωπο/ Άξιον Εστί   Κατά την πορεία προς…

1 Comment