Δημήτρης Γαβαλάς: Λογοτεχνία – Μετα-λογοτεχνία: προς την Πραγματικότητα

Μετα-, Meta-, Post-   Το μετα- ως πρώτο συνθετικό λέξης, και σε σχέση με αυτό που εκφράζει το δεύτερο συνθετικό, δηλώνει ότι κάτι συμβαίνει μετά από κάτι άλλο και επιπλέον…

0 Comments