Δημήτρης Γαβαλάς: Διαχρονική Πολιτική  

Ι Χρόνια τώρα ο πολίτης εκπαιδεύεται να εκχωρεί την προσω­πικότητά του σε κάποιον ‘ανώτερο’, μαθαίνει στην υπακοή, στο να αφήνει τις επιδιώξεις και τις επιθυμίες του στους αρμόδι­ους, μαθαίνει ότι…

0 Comments