Φάνης Κωστόπουλος:   ALBERT  CAMUS

                   Από αυτά που έγραψε ή έζησε      Οι αθηναϊκοί δρόμοι με ξέρουν από παιδάκι. Παρά τα ογδόντα και πλέον χρόνια που πέρασαν, με θυμούνται ακόμα∙ και, όταν τους περπατάω…

0 Comments