Κώστας Ξ. Γιαννόπουλος: Πωλ Βερλαίν ή κοιτώντας το κενό

             «Από θεούς και ανθρώπους μισημένοι, σαν άρχοντες που εξέπεσαν πικροί, μαραίνονται οι Βερλέν· τους απομένει πλούτος η ρίμα πλούσια και αργυρή» Καρυωτάκης   «Αδύναμε…

0 Comments