Δημήτρης Γαβαλάς: Μέρος 2. Έννοια της Κλίμακας

Αν δούμε διαχρονικά την έννοια της κλίμακας, συναντάμε την πηγή της στη Γεωγραφία και ιδιαίτερα στη Χαρτογραφία. Όσο για τη γενικότερη εφαρμογή και χρησιμοποίησή της ως μεθοδολογικού οργάνου στην επιστήμη,…

0 Comments