Αφιέρωμα στον Μέγα Αλέξανδρο. Μέρος ΙΙΙ – ΑΡΡΙΑΝΟΥ  Ἀλεξάνδρου Ἀνάβασις  Βιβλ. Ζ.  ΙΧ-Χ ( Βλ. υποσημείωση 1). – Μετάφραση: Γεωργία Παπαδάκη  

    ΙΧ.   Μακεδόνες, θα σας πω τούτα τα λόγια, όχι για να σταθώ εμπόδιο στη λαχτάρα σας να γυρίσετε στην πατρίδα σας ‒ γιατί, όσο εξαρτάται από εμένα τουλάχιστον, μπορείτε…

0 Comments

Αφιέρωμα στον Μέγα Αλέξανδρο. Μέρος ΙΙ ΑΡΡΙΑΝΟΥ Ινδική (βλ. υποσημείωση 1)  34-35 ,  Μετάφραση: Γεωργία Παπαδάκη (Βλ. υποσημείωση 2)  

  Ενώ ο Νέαρχος ρύθμιζε όλα αυτά τα θέματα, ο ύπαρχος εκείνης της χώρας, έχοντας μάθει ότι τον Αλέξανδρο τον απασχολούσε πολύ η υπόθεση αυτής της αποστολής, σκέφτηκε πως σίγουρα…

0 Comments

Αφιέρωμα στον Μέγα Αλέξανδρο (356 π. Χ. – 323 π. Χ.). Μέρος Ι – ΑΡΡΙΑΝΟΥ (Βλ. υποσημείωση 1)  Αλεξάνδρου Ανάβασις, Βιβλ. ΣΤ.  ΙΧ-Χ, 2 και ΧΙΙΙ, 1-3 , Μετάφραση Γεωργία Παπαδάκη.

    Βιβλ. ΣΤ. ΙΧ-Χ,2 (Βλ. υποσημείωση 2)         Την επομένη χώρισε τον στρατό στα δύο και, διοικώντας ο ίδιος το ένα τμήμα, επιτέθηκε στο τείχος, ενώ το άλλο το οδηγούσε…

0 Comments