Ιωάννης Κονδυλόπουλος: «Μετά τον μύθο, τι; Σκέψεις με αφορμή τα αρχαιόθεμα ποιήματα του Γιάννη Ρίτσου».[1]  

  Δύο «Μονόχορδα» (1979) του Ρίτσου, που οριοθετούν το πλαίσιο στο οποίο θα κινηθεί η σημερινή εισήγηση: 1). 41: «Καλό προσωπείο, σε δύσκολους καιρούς, ο μύθος». 2). 286: «Τι ήσυχα…

0 Comments