Κωστής Ζ. Καπελώνης:  – Αφίσταμαι…

Αφίσταμαι εξ αποστάσεως, αποστασιοπούμενος, εξασφαλίζοντας αποστάσεις ασφαλείας από τα μη ασφαλή, με τη διακινδύνευση, να απασφαλίσει ο εγκέφαλος και να γεννήσει σκέψεις, που θα δημιουργήσουν ανασφάλεια στο περιβάλλον, σε μια…

0 Comments