Γιώργος Βέης: ΜΑΡΙΑ ΚΥΡΤΖΑΚΗ, στη μέση της ασφάλτου, Ποιήματα 1973 – 2002, Καστανιώτης

               Έρωτας, κόσμος: προνόμια της γλώσσας          Ο παρών συγκεντρωτικός τόμος πιστοποιεί τόσο την ρηματική επάρκεια, όσο και την προσήλωση της Μαρίας Κυρτζάκη…

0 Comments