Κωνσταντίνος Μπούρας:”Newtopia / BODHI PROJECT – Patricia Apergi”, Πειραιώς 260 – Χώρος Δ στις 26/06/22 21:00

Η στρέβλωση του ανθρωπίνου σώματος αποκτά σχεδόν φιλοσοφικάς προεκτάσεις. Η υπέρβαση των ορίων δείχνει την νεοπλατωνική ασφυξία αυτού που λέμε «ψυχή» ή «Υλοενέργεια» στα περιορισμένα κυβικά εκατοστά που καταλαμβάνουμε κάθε…

0 Comments