Σούζαν Ματθία: Bάκχαι και Θάνατος στη Βενετία- Διδάγματα για την εποχή μας – Μετάφραση: Μιλτιάδης Ματθίας

           Η νουβέλα Θάνατος στη Βενετία του Thomas Mann έχει πολλά κοινά με την τραγωδία Βάκχαι του Ευριπίδη.  Και στα δύο αυτά έργα βρίσκουμε τον πρωταγωνιστή αντιμέτωπο με μια πανδημία,…

0 Comments