Κωστής Ζ. Καπελώνης: Ερωτήσεις για το απολιτίκ της Επιδαύρου

Είναι το θέατρο Τέχνη; Είναι η Τέχνη σκοπός; Είναι ο σκοπός λύση; Είναι η λύση θρίαμβος; Είναι ο θρίαμβος αγώνας; Είναι ο αγώνας περιπέτεια; Είναι η περιπέτεια διαδρομή; Είναι η…

0 Comments