Αγγελική Σιδηρά: Δημήτρη Κοσμόπουλου ΘΕΡΙΣΤΡΟΝ, εκδόσεις Κέδρος 2018

                Μία ποιητικὴ συλλογὴ ποὺ ἀπὸ τὴν στιγμὴ ποὺ ἄρχισα νὰ τὴν διαβάζω δὲν μπόρεσα νὰ τὴν ἀφήσω ἀπὸ τὰ χέρια μου. Μετὰ βεβαίως τὴν διάβασα ξανὰ καὶ ξανά. Ξέρω…

0 Comments