Χρ. Δ. Αντωνίου: Το πλαίσιο μιας τολμηρής «Γέννησης του Χριστού» από τον Γιάννη Τσαρούχη.

Σε όλη γενικά τη βυζαντινή εικονογραφία της Γέννησης του Χριστού τα χαρακτηριστικά του βυζαντινού τύπου εικόνων που απεικονίζουν την εν λόγω Γέννηση είναι τα εξής: Στη μέση υπάρχει ένα σπήλαιο…

0 Comments

Λένη Ζάχαρη: Ο Ιησούς Χριστός και η ρήξη με τις εξουσίες του κόσμου

Ο Χριστός, Υιός και Λόγος του Θεού του Ζώντος, σαρκωθείς εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου, γεννήθηκε σ' ένα σπήλαιο, διαμορφωμένο σε στάβλο, στη Βηθλεέμ. Πολύ γρήγορα η Θεοτόκος…

0 Comments

Ανθούλα Δανιήλ: Άξιον Εστί, το όνομά του: ΕΛΥΤΗΣ

Στις 2 Νοεμβρίου του 1911 γεννήθηκε στο Ηράκλειο της Κρήτης, ο μέγας ποιητής του 20ου αιώνα και όλων εκείνων που ακολουθούν, ο  Οδυσσέας Ελύτης, Πρώτη φορά σ’ ενός νησιού τα…

0 Comments

Χρ. Δ. Αντωνίου: Από τον «ΛΟΓΟ» του Ηράκλειτου στη βυζαντινή εικονογράφηση της Γέννησης του Χριστού.  

Ας αρχίσω με τον αφορισμό του Ηράκλειτου: «Κόσμον τόνδε, τον αυτόν απάντων, ούτε τις θεών ούτε ανθρώπων εποίησεν, αλλ΄ην αεί και έστιν και έσται πυρ αείζωον, απτόμενον μέτρα και αποσβεννύμενον…

0 Comments