Μαρία Τσάτσου: ένα ποίημα

ΑΝΤΕΡΛΕΧΤ     βββρρρζζγιχχράαατσσκςςςς ΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΌΟΟΟΟΟΟ βββρρζζγιχχράαατσσκςςςς ΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟ βρζιχχχχςςςςςςςςςς ΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟ ΟΟΟΟΟΟΟΟ ΟΟΟΟ ΟΟΟ Ο φφρρρρρρρρρρρτπτπτπτπτπτπτπτπτ μουουουουουουουουουουουουουουουουου σιωπή Εγώ βόδι που ανοίγει στον πόνο σα ρόδι Εγώ ρόδι χύνω αίμα και αίμα…

0 Comments