ΣΤΡΑΒΩΝΟΣ (σχ. 1) Γεωγραφικά  Ε 226 και Η 353-354 -Μετάφραση: Γεωργία Παπαδάκη

 Βιβλ. Ε 226 (σχ. 2) […] Κάτω από το όρος Σώρακτον βρίσκεται η πόλη Φερωνία που έχει το ίδιο όνομα με κάποια εγχώρια θεά, η οποία τιμάται πολύ από τους…

0 Comments