Μαρία Δέσποινα Ράμμου: Περί φύσεως, λειτουργίας και δυναμικής του εργαλείου της γλώσσας, που τη μεταχειρίζεται ο άνθρωπος με ευεργετικό ή καταστροφικό τρόπο:

1.Γοργίας (ρήτορας, 5ος-4ος αιώνας π.Χ.) Ἑλένης ἐγκώμιον 8:   Λόγος δυνάστης μέγας ἐστίν, ὃς σμικροτάτῳ σώματι καὶ ἀφανεστάτῳ θειότατα ἔργα ἀποτελεῖ· δύναται γὰρ καὶ φόβον παῦσαι καὶ λύπην ἀφελεῖν καὶ…

0 Comments

ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΑΠΑΔΑΚΗ: Κατόπιν εορτής

ΚΑΤΟΠΙΝ  ΕΟΡΤΗΣ          Η παραπάνω φράση, με την οποία εννοούμε, γενικά, κάτι που έγινε καθυστερημένα, πολύ αργά, είναι κληρονομημένη από την παροιμιακή έκφραση της αρχαιότητας κατόπιν ἑορτῆς ἥκομεν,1 που τη…

0 Comments