ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΑΠΑΔΑΚΗ: Μαρμαίρω, χρυσός, γρυ

ΜΑΡΜΑΙΡΩ Μία απαστράπτουσα τόσο στο σώμα όσο και στην έννοιά της λέξη της αρχαιοελληνικής είναι το ρήμα μαρμαίρω, που σημαίνει λάμπω, ακτινοβολώ. Σχηματίστηκε από τον αναδιπλασιασμό του θέματος μαρ-, ινδοευρωπαϊκής…

0 Comments