Γεωργία Παπαδάκη: ΜΗΛΟΣ 416-415 π. Χ. ‒ ΟΥΚΡΑΝΙΑ 2022 μ. Χ.

ΘΟΥΚΥΔΙΔΗ  Ιστορία Ε΄: Ο διάλογος Μηλίων-Αθηναίων. Η διακήρυξη με απερίφραστη ωμότητα από τους Αθηναίους του δικαίου τού ισχυροτέρου.  Μετάφραση: Νίκος Σκουτερόπουλος, Σχόλια: Γεωργία Παπαδάκη (Σχ. 1)     […] 89    ΑΘ.…

2 Comments