Λένη Ζάχαρη: Κοινωνία βαρβαρότητας

Στον μύθο του Προμηθέα ο Πρωταγόρας μας πληροφορεί πως όταν οι άνθρωποι συνέστησαν πόλεις και κοινωνίες, στην αρχή, αλληλοσκοτώνονταν. Ο Δίας, λοιπόν, επειδή έβλεπε πως το ανθρώπινο γένος κινδύνευε με…

0 Comments