Γεωργία Παπαδάκη : ΄ΑΜ’ ΕΠΟΣ, ΄ΑΜ’ ΕΡΓΟΝ  ⸺ ΟΥΚ ΑΝ ΛΑΒΟΙΣ  ΠΑΡΑ ΤΟΥ ΜΗ ΕΧΟΝΤΟΣ

Οι παραπάνω δύο φράσεις έχουν διασωθεί από τα αρχαία Ελληνικά και έχουν περάσει στη νεοελληνική με την αυτούσια αρχική τους μορφή. Και κατά πρώτον: « ΄Αμ’ έπος, άμ’ έργον», παροιμιακή…

0 Comments