Χρ. Δ. Αντωνίου: Ιωάννης Βηλαράς- γλωσσικός επαναστάτης και τεχνίτης ποιητής. Β’ ΜΕΡΟΣ

Σκοπός αυτού του άρθρου είναι να ολοκληρώσει αδρομερώς την εξέταση των ποιημάτων του Βηλαρά. Και το πρώτο που πρέπει να ειπωθεί είναι ότι η πρώτη έκδοση του έργου του, και…

0 Comments