ΕΠΙΚΡΑΤΗ (βλ. σχ. 1) απόσπασμα (βλ. σχ. 2). Μετάφραση: Γεωργία Παπαδάκη

Α. Τι κάνουνε ο Πλάτωνας, ο Σπεύσιππος 3 και ο Μενέδημος; 4       Με τι τούτη την ώρα ασχολούνται;       Τι τους απασχολεί και ποιο το ζήτημα που ερευνούν;      …

0 Comments