Ανθούλα Δανιήλ: Ψηφιδωτό προ πάντων, εκδόσεις Νίκας

Τα κείμενα αυτού του τόμου, όπως και όλα όσα κείμενα γράφω, έχουν τον τρόπο τους να με καθοδηγούν και, μέσα από παρακαμπτήριους δρόμους, να με παρασύρουν, ανεξαρτήτως της αφορμής της…

0 Comments