Παυλίνα Παμπούδη: απροσδόκητες αναγνώσεις /διαπιστώσεις  

 Η ΑΝΑΓΝΩΣΗ: Αγιολόγιο. (Μικρές αναφορές στον θάνατο και την μνημείωση γνωστών ή αφανών μαρτύρων του Ημερολογίου.) Για τον Οκτώβρη π.χ., διάβασα τα εξής θαυμάσια δίστιχα των Συναξαριστών: 2/10: Κυπριανού, Ιουστίνης…

1 Comment