Δημήτρης Γαβαλάς: Δοκιμή για το Στυλ στον Μαθηματικό Λόγο

Εισαγωγικά Η προσφυγή στην έννοια του ‘στυλ’ θεωρείται δανεισμένη από την Τέχνη, όπου επινοήθηκε για να ταξινομήσει τα πολιτιστικά πρότυπα που παρατηρήθηκαν στη μελέτη των καλών τεχνών. Στη συνέχεια υπήρξε…

0 Comments