Γιώργος Βέης:  Θανάσης Χατζόπουλος, Μετόπη, εκδόσεις «Ύψιλον»

  Η πιστότητα του ποιητικού φωνήματος                            Πρόκειται για έναν κατασταλαγμένο, πολλαπλώς δοκιμασμένο λόγο, ο οποίος τολμά και διασώζει ουσίες…

0 Comments