Δημήτρης Γαβαλάς: Ερώτημα για τη Συνείδηση

Μιλώντας σήμερα για κανονικότητα/ τάξη/ συμμετρία θέτουμε το ερώτημα “ποιος συνειδητοποιεί αυτή την κανονικότητα/ τάξη/ συμμετρία και τι ακριβώς τη συνιστά”. Η κανονικότητα/ τάξη/ συμμετρία υπάρχει τουλάχιστον ως προς τον…

0 Comments