Λένη Ζάχαρη: «Ποια πήγε κι άπλωσε τα ρούχα στην ταράτσα;»

[...] Ποια πόρτα άνοιξε Ποια σκάλα έτριξε Ποιος έτρεξε Τι έτρεξε Ποια πόρτα άνοιξε Και ποιο κουβάρι έμπλεξε Ποια πήγε κι άπλωσε τα ρούχα στην ταράτσα; Ε; Έξι πατώματα Τι…

1 Comment

Δημήτρης Γαβαλάς: Δοκιμή για το Στυλ στον Μαθηματικό Λόγο

Εισαγωγικά Η προσφυγή στην έννοια του ‘στυλ’ θεωρείται δανεισμένη από την Τέχνη, όπου επινοήθηκε για να ταξινομήσει τα πολιτιστικά πρότυπα που παρατηρήθηκαν στη μελέτη των καλών τεχνών. Στη συνέχεια υπήρξε…

0 Comments