Κλεονίκη Δρούγκα: Μαμά

-Μαμά, μερικά πρωινά όσον κι αν θέλω δεν μπορώ να σου μιλήσω έχω δουλειά στο κόκκινο -Δεν πειράζει, παιδί μου. Είσαι καλά; Παύση   -Μαμά, διορθώνω γραπτά καθαρίζω το μπαλκόνι…

0 Comments

Βασίλης Μούτσογλου, Η Ελληνική Μεταβολή του 1821, εκδόσεις ΤΣΟΥΚΑΤΟΥ

Η Ελληνική Επανάσταση, πέραν των πολεμικών κατορθωμάτων, είναι αποτέλεσμα κοινωνικών, πολιτισμικών και διπλωματικών διεργασιών.«Η Ελληνική Μεταβολή του 1821», παρόλο που δεν παραλείπει τα πρώτα, επικεντρώνεται στις διεργασίες αυτές που μετέβαλαν…

0 Comments