Δήμητρα Δημητρίου: ένα ποίημα

Blue Bungalow   Τον κατέβαζαν σε πυκνοδομημένο πλαίσιο, χωρίς βάθος, καθώς ο Αλόνσος Κιχάδας, πάνω απ’ το τζάκι του σκυφτός, μα αυτοκρατορικός, με γενειάδα, καλοχτενισιά και το μακρύ κοντάρι σκάρωνε…

0 Comments