Λένη Ζάχαρη: Η βαρβαρότητα του Ισραήλ απέναντι στη Μνήμη

Όταν αναφερόμαστε στο απώτερο παρελθόν συνήθως χρησιμοποιούμε τη λέξη "βαρβαρότητα" προκειμένου να χαρακτηρίσουμε περιόδους της Ιστορίας. Βαρβαρότητα χαρακτήριζε και το ναζιστικό καθεστώς, αν και δεν ανήκει στο απώτερο παρελθόν, που…

0 Comments

Ιωσήφ Βεντούρας: IBBUR – Οι Εβραίοι της Κρήτης, 1900-1950, εκδόσεις Μελάνι

Στον εβραϊκό μυστικισμό η λέξη "Ibbur" σημαίνει εγκυμοσύνη και αναφέρεται στην προσωρινή μετοικεσία μιας άλλης πρόσθετης ψυχής στο σώμα ενός ζωντανού ανθρώπου, ώστε να επιτελεστεί ένα έργο. Αισθάνθηκα ότι οι…

0 Comments