ΟΜΗΡΟΥ Οδύσσεια, ραψωδία θ στ. 499-531 (Βλ. υποσημείωση 1). – Μετάφραση: Γεωργία Παπαδάκη  

Έτσι είπε,2 κι άρχισε αυτός με του θεού την προτροπή και το τραγούδι έλεγε,  απ’ το σημείο εκείνο πιάνοντας που οι Αργείοι σάλπαραν,3                …

0 Comments