Χρ. Δ. Αντωνίου: Για την ποίηση στο facebook.

Η πικρή διαπίστωση ότι οι άνθρωποι σε γενικές γραμμές δεν διαβάζουν σήμερα ποίηση είναι πολύ γνωστή. Πολλοί ψάχνοντας τις αιτίες αυτού του γεγονότος καταλογίζουν ευθύνες στο εκπαιδευτικό μας σύστημα, τις…

1 Comment