Δημήτρης Γαβαλάς: Τι Είναι η Μεταγνωσία

Με τον όρο Μεταγνωσία / Μεταγνωστική διαδικασία εννοούμε το να σκεφτόμαστε για τη σκέψη μας. Συχνά, όταν λύνουμε πραγματικά, μαθηματικά ή άλλα προβλήματα, μια λύση ή ένας τρόπος λύσης εμφανίζονται…

0 Comments