Ελένη Λόππα: Λίλια Τσούβα, Ο εξπρεσιονισμός στην ποίηση του Κ.Θ. Ριζάκη, του ιδίου: Οκτώ προσδόκιμες θεάσεις, ισόποσες βλέψεις πορείας, εκδόσεις Κουκκίδα, 2020

  Ένα πολύ ενδιαφέρον βιβλίο, που έφτασε στα χέρια μου στις γιορτές των Χριστουγέννων, είναι: Ο Εξπρεσιονισμός στην ποίηση του Κ.Θ. Ριζάκη, της Λίλιας Τσούβα και του ιδίου, Οκτώ προσδόκιμες θεάσεις,…

0 Comments