Δήμητρα Ρούσσου: Αλέξανδρος Αδαμόπουλος ‘οχιναιλέγοντας’ Εκδόσεις Ίκαρος

 Μες στα ‘οχιναιλέγοντας’ τού καθενός   ‘Οχιναιλέγοντας’: Ένας Έρωτας στην αρχή του· σαν ανοιξιάτικο χλωρό λιβάδι, μ’ ένα τρυφερό χνούδι στη ραχοκοκαλιά. Μα και ο ίδιος ο τρομερός Έρωτας μετά·…

0 Comments