Αφιέρωμα στον Μέγα Αλέξανδρο. Μέρος ΙΙ ΑΡΡΙΑΝΟΥ Ινδική (βλ. υποσημείωση 1)  34-35 ,  Μετάφραση: Γεωργία Παπαδάκη (Βλ. υποσημείωση 2)  

  Ενώ ο Νέαρχος ρύθμιζε όλα αυτά τα θέματα, ο ύπαρχος εκείνης της χώρας, έχοντας μάθει ότι τον Αλέξανδρο τον απασχολούσε πολύ η υπόθεση αυτής της αποστολής, σκέφτηκε πως σίγουρα…

0 Comments