Ανθούλα Δανιήλ: Γιάννης Στεφανάκις, Βάθος Ουρανού – 137 χαϊκού και 35 σχέδια, Εκδ. ΑΩ, 2020

Ο Γιάννης Στεφανάκις είναι ποιητής- ζωγράφος ή ζωγράφος -ποιητής που χρησιμοποιεί τη μία τέχνη του ως συμπληρωματική της άλλης. Είναι δηλαδή αυτός που γράφει και αισθάνεται και με λέξεις και…

0 Comments